Diagonaal

80x80x20 (cm)

Met het beeld Diagonaal geef ik een antwoord op het oude beeld van Nuth. Daarin was de mens gescheiden van de hemel maar wil tegelijkertijd nog wel hemels zijn. In die oude tijd herkende de mens zich nog in de kosmos, hij of zij voelde zich onderdeel van een goddelijk geheel. Tegenwoordig identificeert de mens zich in de microkosmos met de 'naakte aap', afstammend van de dierenwereld volgens de darwinistische leer. De goddelijke herkenning beleven we niet meer zoals destijds. Het beeld 'Diagonaal' verbeeldt deze dualiteit in de mens. De mens incorporeert het kosmische en het dierlijke element. De twee driehoeken (kosmisch en dierlijk) vallen in elkaar en vullen elkaar aan in de mens. Het beeld 'Diagonaal' is een van mijn wiskundige beelden. Uitgebeeld zijn twee driehoeken, een aardse en een hemelse. Ze hebben de diagonaal als gezamenlijke zijde, de schuine beweeglijke verbinding tussen het boven en het beneden

FIGURATIEF>> LANG-DUN>> DRIEHOEK>>

€19.900,00

informatie sluiten >>