Prelude

150x45x15 (cm)

'Prelude' is de verbeelding van het uitdrukken van de toekomst in het heden. De aankondiging van wat komen gaat manifesteert zich in het nu. Het is de voorbode van het toekomstige gebeuren. In de muziek is een prelude bijvoorbeeld een instrumentaal voorspel, zonder een vastliggende vorm. Dit gegeven van de vooraankondiging komt in het beeld tot uitdrukking in de punt die uit het vierkant te voorschijn komt. Deze drukt als het ware de toekomst uit in het heden, de dag van morgen in de dag van vandaag. De kracht waarmee dit gebeurt heb ik proberen uit te drukken in het 'patina', de kleur die door een verhittingsproces op het brons is aangebracht. Het beeld vertoont gelijkenis met het beeld 'Genegen': het is, analoog aan de toekomst, verhuld, nog onontwikkeld en onontdekt.

PLAT-ROND>> DRIEHOEK>>

Verkocht

informatie sluiten >>