Evaluatie

190x60x30 (cm)

'Evaluatie' is de uitbeelding van de evolutie van de relatie tussen mij en mijn vader, en meer in het algemeen tussen vader en zoon. In het begin van deze relatie, het opvoedkundige stadium, sta je achter je vader. Je ouders zijn de bepalende factor in je leven, je hangt als het ware aan hen. De voet van het beeld staat voor het ouderlijke element. Deze neemt af in omvang. De aanwezigheid van de ouder in het leven van het kind neemt in de loop van de jaren af, je eigen aanwezigheid neemt toe. Bij het volwassen worden is er op een gegeven moment sprake van een omkering. Je bent dan de gelijke van elkaar en je laat vanaf hier je ouders achter je. Je vader verdwijnt naar de achtergrond maar is nog altijd wel de basis waar je op rust. Hij drukt zich nog steeds uit in jou, hij is aanwezig bij de beslissingen die je maakt. Wanneer de ouder sterft valt er een stuk weg uit de relatie, hij drukt zich daar niet meer in uit. Leegte blijft achter, je moet zelf door. Dit is uitgebeeld in het zich terugkrullen van het ouderlijke deel naar de aarde. De rest, jij, gaat door. Het beeld 'Evaluatie' is een beeld van mij dat zich afspeelt in de tijd, dat een proces weergeeft. De volgtijdelijkheid die in dit beeld (en in de andere procesmatige beelden) besloten ligt loopt van onder naar boven.

PLAT-ROND>> DRIEHOEK>>

Verkocht

informatie sluiten >>