Dancing through

170x25x25 (cm)

'Dancing through' is eveneens een van mijn tijdprocesbeelden die zich van beneden naar boven laat lezen. Het verbeeldt de mens die zich enerzijds in het aardse en anderzijds in het geestelijke bevindt. Het aardse wordt uitgebeeld door de massief ogende sokkel. De mens, uitgebeeld als een vrouwfiguur, richt zich hieruit op. Als een wervelwind beweegt zij naar het hogere, het geestelijke. Zij is de verticale, rechtop gaande homo erectus. Deze verticale beweging is de enige beweging die passend is voor het uitbeelden van geestelijke ontwikkeling. Deze ontwikkeling is onmogelijk in een horizontale vorm te grijpen. De mens is het enige wezen op aarde dat een geestelijke ontwikkeling kan doormaken, een ontwikkeling van het aards gegevene richting het geestelijke. Afhankelijk van de mate waarin hij zich ontwikkelt, bereikt hij een bepaald niveau tussen het aardse en het geestelijke. Bij 'Dancing through' is het niveau dat de mens beheerst ter hoogte van de middel geplaatst, zoals het rokje laat zien. Dit staat symbool voor het kunnen beheersen van de seksuele driften, wat een unieke karakteristiek van de mens is.

FIGURATIEF>> LANG-DUN>>

€18.000,00

informatie sluiten >>