Distance

177x8x5 (cm)

�Distance�, in het Nederlands vertaald als afstand, heeft veel overeenkomsten met het beeld �Terugblik�. Zoals de gestrekte vorm al doet vermoeden beeldt �Distance� ook een tijdsproces uit. Waar �Terugblik� het verleden evalueert en daaruit lessen trekt voor de toekomst (zie �Terugblik� pag. 136) speelt bij �Distance� de toekomst geen rol. De vrouwfiguur kijkt terug op haar verleden, haar gekruiste armen staan symbool voor het afsluiten van dit verleden. Zij verbeelden tegelijkertijd ook het afsluiten voor de buitenwereld, de wereld waarin het hier en nu te beleven is. Door zich van het verleden �n het hier en nu af te sluiten kan zij een eigen standpunt innemen dat vrij is van zowel het heden als het verleden. Vanuit dit standpunt bekijkt zij dan ook letterlijk haar verleden.

FIGURATIEF>> LANG-DUN>> DRIEHOEK>>

€14.000,00

informatie sluiten >>