Liggende tors

20x45x30 (cm)

Het beeld ´Liggende Tors´ is een typisch klei-beeld: een dichte, enigszins gedrongen plastiek als ware het geboetseerd. 'Liggende Tors' is daarmee afwijkend van de langgerekte slanke figuren die mijn werk doorgaans karakteriseren. Met deze in zichzelf gekeerde vrouwvorm wil ik het lichamelijke, het lijfelijke uitbeelden. Het beeld strijdt haast om haar fysieke aanwezigheid en lijkt te worstelen met de vorm die het daarvoor aan moet nemen. De drang om zichzelf als centrum te manifesteren komt complex en haast moeizaam op de kijker over. Het beeld is de tegenpool van ontwikkeling en ontplooien. De ledematen, normaal gesproken de instrumenten van naar buiten gerichte activiteit, zijn voor het grootste gedeelte afwezig. Dit versterkt de beslotenheid van het beeld, en geeft het iets mee van een foetushouding. Toch is het beeld niet volledig in zichzelf besloten, er is nog een ruimte aanwezig in het centrum van de vorm.

FIGURATIEF>> PLAT-ROND>>

€14.000,00

informatie sluiten >>