Michaele

43x28x7 (cm)

Het beeld 'Michaele' drukt de mens uit die zich bevindt tussen de ratio en de bevlogenheid. Deze twee begrippen, die in ieder mens besloten liggen, probeer ik in hun vele hoedanigheden te vangen (zie bijvoorbeeld 'Cyrinx'). Het rationele manifesteert zich bijvoorbeeld in bedachte structuren, de door mensen gemaakte 'matrix' waarin wij leven die wordt gekarakteriseerd door kwantiteit. Aan de andere kant heeft bevlogenheid de neiging de mens boven deze structuren uit te tillen. Deze ondoordachte, spontane maar ook vluchtige kracht van de begeestering komt in mij bijvoorbeeld boven als ik iets uit enthousiasme doe of zeg. De mens leeft met beide elementen in zich of, anders gezegd, de mens leeft tussen beide krachten in en is zo de verbindende factor tussen beide elementen. Vandaar ook de naam Michaele, de vrouwelijke Michael, die als boodschapper tussen de hemelse bevlogenheid en de aardse rationaliteit fungeert.

FIGURATIEF>> DRIEHOEK>>

€4.900,00

informatie sluiten >>