Moeder en kind

42x24x17 (cm)

Het beeld 'Moeder en Kind' is voor mij de weergave van hoe ik mijn eigen opvoeding in mijn jeugd heb beleefd. Mijn moeder heeft nooit haar eigen zorgzaamheid voor mij, haar angst dat mij iets zou overkomen, voorop gezet. Hoewel ze er altijd voor mij was, op de achtergrond, reikte ze mij juist de wereld aan. Daarmee zette ze mij op de eerste plaats, deed ze datgene wat voor mij belangrijk was en niet datgene wat voor haar belangrijk was. Zij offerde in die zin veel van haar moedergevoelens op voor mijn ontwikkeling. Ik heb dat altijd als heel liefdevol ervaren, hoewel ik besef dat veel mensen dit eerder kil en koud vinden. Het beeld geeft deze moeder en kind relatie weer. Het kind zit enigszins op afstand van de beleving (de romp) van de moeder en is voornamelijk verbonden met haar ledematen. Zij brengt het kind vanuit de rationeel overwogen actie in contact met de wereld. Het kind zit, in tegenstelling tot zijn moeder, nog wel erg sterk in zijn eigen belevingswereld. Dit heb ik proberen uit te drukken in zijn ronde vormen en lijvig rompje. Tegelijkertijd beschrijft het beeld op verschillende manieren de figuur van de driehoek. Dit als verwijzing naar de triniteit waardoor al het menselijk leven wordt gekarakteriseerd: denken - voelen - willen.

FIGURATIEF>>

€3.900,00

informatie sluiten >>