No return

22x38x8 (cm)

Het beeld 'No Return' is de weergave van de mens die leeft met gevoel en ratio in het nu, tussen het verleden en de toekomst in. Aan haar rechter zijde bakent de vrouwfiguur de grens af tussen het nu en de toekomst, die zich vanaf daar verder naar rechts afspeelt. Haar rechter arm is de staande zijde van een hoek, die als het ware de lijst is om het domein van haar ratio. Dit domein omvat het verleden (het gebied links van haar) en het heden, maar niet de toekomst. Hiermee heb ik uit willen beelden dat wij met ons denken niet de toekomst kunnen betreden. Wij kunnen ons wel in het heden de toekomst inbeelden en op basis van deze beelden denkwerk richting de toekomst verrichten. Dit is echter wezenlijk anders dan ons denken loslaten op de wereld die ons omgeeft of heeft omgeven. De grens die door de rechterarm wordt aangegeven wordt niet overschreden, de toekomst wordt niet betreden. Tegelijkertijd is de vrouwfiguur wel op de toekomst gericht. Het verleden heeft voor haar afgedaan, terugkeer is niet mogelijk. Waar de armen het domein van de ratio uitbeelden, geeft het lichaam het gevoel weer. Dit gedeelte van het beeld is rond en beweeglijk en is als het ware opgehangen aan de rechtlijnige ratio: als het erop aankomt is de ratio sterker dan het gevoel.

FIGURATIEF>>

€4.500,00

informatie sluiten >>