Inside - outside

36x10x8 (cm)

Met het beeld ´Inside-outside´ heb ik de leegheid en de volheid uit willen beelden die zich tegelijkertijd voordoen bij de geboorte van het kind. De leegheid die de afsluiting van een periode benadrukt, namelijk de periode van het prenatale leven. Dit is niet alleen het leven van de vrucht, het is in mijn ogen ook het leven dat zich afspeelt tussen het overlijden en het weer geboren worden. Dit leven wordt bij de geboorte afgesloten. Voor de moeder is het een afsluiting van de vruchtdragende periode. Zij kan de geboorte daarom ervaren als een leegte, een gemis. Aan de andere kant (en tegelijkertijd) geeft het geboren kind grote vreugde en geluk. Het beeld geeft deze ambigue staat weer van verdriet en geluk ineen. De ronde en beschermende omhulling die de buik aan het ongeboren kind biedt wordt na de geboorte overgenomen door de armen. De aanleiding voor het maken van dit beeld was de geboorte van mijn eerste kleinkind. Het is de weergave van het proces dat mijn dochter meemaakte, zoals ik het zag.

FIGURATIEF>> PLAT-ROND>> RESTVORM>>

€4.500,00

informatie sluiten >>