Tetraėder I

20x23x18 (cm)

“Tetraėder 1“ behoort tot de serie van wiskundige beelden (zie ook “Gonio“ en de overige Tetraėders). De wiskunde is voor mij bij uitstek een geestelijk gegeven. De menselijke figuur die je ziet voegt zich naar de wiskundige vormen, op een manier die fysiek eigenlijk helemaal niet mogelijk is. Je zou dat op het eerste oog niet zeggen. Pas als je stil gaat staan bij de menselijke afmetingen en deze afmetingen projecteert op de houding die het beeld aanneemt, besef je dat de aangenomen houding die je ziet onmogelijk is. De menselijke figuur past zich aan aan de geometrische vorm om deze vorm juist te versterken. Op die manier worden de twee aanwezige elementen, het menselijke en het wiskundige (of geestelijke), duidelijk benadrukt. “Tetraėder 1“ beeldt een viervlak uit van gelijkzijdige driehoeken. Zoals steeds bij mijn wiskundige beelden verbeeldt de driehoek de drieledigheid zoals die bij de mens tot uiting komt in het denken, voelen en willen. Deze kwaliteiten van de mens houden de mens in zichzelf bij elkaar, zoals de drie gelijke zijden van een driehoek de driehoek bij elkaar houden. De drie zijden van de driehoek bewegen als het ware om een centrum. Tegelijkertijd geldt dat ook voor de vier vlakken die door de driehoeken worden gevormd.

FIGURATIEF>> LANG-DUN>> DRIEHOEK>>

€3.500,00

informatie sluiten >>