Positie

14x6x6 (cm)

Het beeld ‘Positie’ behoort tot mijn wiskundige beelden. Het beeldt de mens uit die de geestelijke component in zich draagt, uitgedrukt in wiskundige vormen. De wiskunde is voor mij bij uitstek een geestelijk gegeven. Zij kan alleen bestaan vanuit de geest en is per definitie niet-fysiek. De menselijke figuur die je ziet voegt zich naar de wiskundige vormen. Zij is langgerekt en lijnmatig. De menselijke afmetingen en de onderlinge verhouding van romp en ledematen zijn niet natuurgetrouw, juist om de wiskundige karakteristiek te versterken. Met dit beeld heb ik de verschillende werking van de rechte hoek en de driehoek willen uitdrukken. De stuwende beweging die de benen maken wordt als het ware tegengehouden door de rechthoekige armen. De driehoek is beweeglijk ten opzichte van de rechthoek. Het samengaan van deze dynamische en statische vorm in één beeld roept spanning op.

FIGURATIEF>> LANG-DUN>> DRIEHOEK>>

€2.900,00

informatie sluiten >>