Sfinx

16x26x6 (cm)

'Sfinx' is de verbeelding van de mens die de dierlijke driften is ontstegen. De sfinx werd in verschillende culturen op verschillende manieren uitgebeeld. De meest bekende zijn de Egyptische sfinx, half man (hoofd) en half leeuw, en de Griekse sfinx, half vrouw (hoofd en boventors) en half adelaar. Minder bekend zijn de sfinxen met ram en stier. Sfinxen hebben de rol van beschermer, wachter. Ze geven de overgang weer tussen de ene situatie en de andere. Ze zijn daarmee bakens van de menselijke ontwikkeling. De combinatie van mens en dier geeft het stadium aan waarop de mens het desbetreffende dierlijke element in zichzelf heeft overwonnen. De sfinx duidt dus op de verheffing van de mens boven de dierlijke driften en noden. Ik heb hier een menselijke sfinx uit willen beelden, een sfinx die inderdaad het dierlijke heeft weten te overstijgen. Zij is in balans en niet overgeleverd aan de dierlijke driften, wat is uitgebeeld door de symmetrie in het beeld. Het menselijke komt ook naar voren in de drieledigheid die gesymboliseerd wordt door de driehoek in het beeld. Deze verwijst naar de drie factoren die de mens tot mens maakt: denken voelen en willen. Tegelijkertijd ligt deze sfinx nog op armen en benen. Zij is nog niet in staat zich als mens te verheffen. De driehoek is dan ook naar de aarde gericht.

FIGURATIEF>> DRIEHOEK>>

€2.250,00

informatie sluiten >>