DEMOCRATIE VERBEELD

'Democratie Verbeeld' is een project dat momenteel in ontwikkeling is (zie onder hoe u mogelijk kunt helpen bij de totstandkoming ervan). Zoals de titel al zegt is dit beeld een uitbeelding van het begrip democratie. Het is gebaseerd op vier principes die in mijn ogen de basis vormen van democratie:

  1. de mens staat centraal;
  2. alle twaalf kwaliteiten verenigd;
  3. deze kwaliteiten acteren op basis van gelijkwaardigheid en
  4. er heerst volledige transparantie: naar binnen toe, onderling en naar buiten toe.
Van deze vier principes is die van de kwaliteiten het minst bekend. Dit principe is gebaseerd op het gegeven dat alles wat kwalitatief is in twaalf kwaliteiten is verdeeld. Deze twaalf kwaliteiten zijn de twaalf oerkarakteristieken die alle kwalitatief verschillend zijn, maar elkaar uitputtend aanvullen. Het waarnemen van de 12 kwaliteiten doen we met onze 12 zintuigen. Deze twaalf kwaliteiten zien we op veel gebieden weerspiegeld: de twaalf sterrenbeelden in de dierenriem, de twaalf apostelen, de twaalf ridders van de ronde tafel, de twaalf maanden van het jaar etc. etc.

Voor de verbeelding van de vier genoemde principes gebruik ik een mensentempel. In een kring die gelijkwaardigheid symboliseert staan 12 mensfiguren uitgebeeld, in verbinding met elkaar, die ieder een eigen karakter vertegenwoordigen. Zij staan tevens in een open, transparante verbinding tussen de binnenwereld en de buitenwereld.

‘Democratie Verbeeld’ staat dicht bij de Europese Unie. Twee van de vier uitgebeelde principes zien we daar in directe zin terug: de vlag met daarop een cirkel met twaalf sterren. Tegelijkertijd is ook de ronde mensentempel onderdeel van het unieke Europees erfgoed, en duikt zij op in verschillende tijdvakken van de geschiedenis in zowel profane als religieuze context

Hoewel de EU-symboliek krachtig is, wordt zij door veel van de Europese burgers niet meer herkend. De symbolen verwijzen in hun ogen naar een vreemde abstracte Unie van kwantiteiten waarbinnen zij zich niet thuis voelen. De Unie wordt als vrijheidsbeperkend ervaren, men voelt een gebrek aan menselijkheid en openheid. De eigen positie als individu binnen de Unie kunnen de Europese burgers niet definiëren. Men mist beeldvorming. Met ‘Democratie Verbeeld’ wil ik Europa en haar grondbeginselen beleefbaar maken voor de Europese burger.

Het beeld dient daartoe in verschillende landen met landspecifieke karakteristieken (materiaalkeuze, bewerking van het beeld, samenwerking met locale kunstenaars) te worden uitgevoerd. Momenteel ben ik zoekende naar mensen binnen de Europese arena die de realisatie van dit streven verder kunnen brengen. Beschikt u over goede contacten hiervoor? Dan verneem ik graag van u!