Too much - too less

20x5x20 (cm)

De beeldjes 'Too much - too less' geven de gespiegelde gelijkenis weer van overmoed en deemoed. De verbeelding van overmoed en deemoed is qua beweging wat we noemen identiek tegengesteld. Overmoed is met de borst te ver vooruit lopen, je groter maken dan je bent. Deemoed is juist met ingevallen schouders, gekromd lopen. De verticale lijnen (de standen) van beide beeldjes volgen daarmee dezelfde kromming, maar dan tegengesteld aan elkaar. Beide beeldjes zijn ieder afzonderlijk in disbalans, terwijl ze samen weer in evenwicht staan. De bewegingen of houdingen heffen elkaar op. Vaak zien we beide houdingen terug in één mens, in die zin dat de karakteristiek van het uiterlijk vaak negatief wordt gespiegeld in het innerlijk. Mensen die zichzelf overschreeuwen voelen zich vaak onzeker. Het leuke van deze beeldjes vind ik dat ze de uitingen van overmoed en deemoed zo beleefbaar maken bij de kijker, je kunt het heel goed navoelen. Ik heb hier bewust gekozen voor mannelijke figuurtjes. Omdat de karakteristiek van de houding zich bevindt in het borstgebied, zou een vrouwfiguur, door de aanwezigheid van haar borsten, juist weer iets anders uitdrukken dan overmoed of deemoed.

FIGURATIEF>> LANG-DUN>> SYMMETRIE>>

€650,00

informatie sluiten >>