Etrusk

28x1x3 (cm)

'Etrusk' geeft een cultuuroverstijgende verbeelding weer van de man (een dergelijke verbeelding van de vrouw is 'Fysika'). De hier uitgebeelde man is ontdaan van de culturele invloeden die ons beeld van de man zo sterk bepalen. Deze invloeden gaan zo ver terug als de Griekse tijd, toen filosofen als Plato en Thales de esthetica formuleerden. De toen ontstane (denk)beelden over onder meer schoonheid bepalen nog altijd in grote mate wat wij wel of niet mooi vinden. Deze denkbeelden zijn een cultureel gegeven. Ze beschrijven een schoonheidsideaal. Dit ideaal bepaalt hoe wij de dingen graag zouden zien, en daarmee ook hoe wij de dingen daadwerkelijk zien. Met andere woorden: wij zien niet zozeer de dingen op zich, maar wij kijken door een bril (ons schoonheidsideaal) die ons onze denkbeelden van de dingen laat zien. Het is heel moeilijk om de wereld te bezien zoals deze is, dus zonder bril, ontdaan van onze denkbeelden over deze wereld. Ik heb hier de man in de eerste plaats als mens uitgebeeld: niet loskomend van de aarde en ook niet aankomend in de hemel. Het wezenlijke van de man is daarop maar een kleine toevoeging: de uitstulping van de penis. Toch is dit in mijn ogen een wezenlijk verschil: het naar buiten treden in plaats van het naar binnen koesteren zoals de vrouw dat doet (zie 'Den').

LANG-DUN>> SYMMETRIE>>

€595,00

informatie sluiten >>