De grootte van de fysieke wereld

1x1x0 (cm)

Met het beeld 'De grootte van de fysieke wereld' heb ik aan willen geven dat waar je ook gaat, je altijd jezelf met je meeneemt. Je bent als het ware opgesloten in je eigen fysieke ruimte, die zich maximaal uitstrekt tot de reikwijdte die je lichaam heeft. Deze reikwijdte wordt weer gedefinieerd door de ruimte die je met je armen of handen kunt beslaan. De voeten heb ik afgebeeld als één, aangezien je met je voeten niet kunt reiken zoals dat met je handen wel kan. De voeten dragen daarom niet bij aan je reikwijdte. De uitbeelding van een zich uitstrekkende mens zien we terug bij de Man van Vitruvius van Leonardo Da Vinci. Toch is het niet mijn bedoeling om geometrische verhoudingen uit te beelden. Het beeld 'De Grootte van de Fysieke Wereld' is een lijnenspel dat zich afspeelt in een vlak en is daarmee een beschrijvend beeld. Het interessante van een beschrijvend beeld is dat je het pas kunt beleven als je het eerst in je opneemt, zoals bij een boek. Dat geldt ook voor dit beeld. Heel anders is dat bij beelden die uit vlakken bestaan, daar kun je direct wat bij beleven. Vrij uitzonderlijk in vergelijking met mijn andere beelden is ten slotte dat dit beeld volledig symmetrisch is.

FIGURATIEF>> SYMMETRIE>>

€90,00

informatie sluiten >>