Staande tors

60x20x12 (cm)

Het beeld 'Staande Tors' verbeeldt de relatie tussen het belevende en het rationele deel van de mens. Dit komt direct tot uitdrukking in het gegeven dat de contouren van 'Staande Tors' precies passen binnen het kader van een rechtlijnige kolom. Het is alsof het beeld is uitgehouwen uit een rechthoekig stuk steen, waarbij de uiterste grenzen van de rechthoek worden geraakt. Het beeld voegt zich daarmee naar de denkvormen van het rechtlijnige blok. De tors staat voor het belevende deel van de mens. Als we iets beleven (plezier, schrik, emoties etc.) dan speelt dat zich af in het rompgedeelte van de mens. Het denkende deel (hoofd) en het werkende deel (ledematen) komen daar niet aan te pas. De beleving laat zich het best beschrijven door beweeglijke natuurlijke lijnen en vormen. Dit contrasteert met de rechte, rationele en door de mens bedachte lijnen van het rechte blok. Toch kan het een niet zonder het ander. We beleven de wereld binnen de voor ons geldende structuur. Zonder structuur hebben we niet de begrippen die onze beleving betekenis geeft, en zonder beleving kan de structuur niet worden ervaren.FIGURATIEF>> PLAT-ROND>>

€6.900,00

informatie sluiten >>