Dubbelfiguur

142x25x25 (cm)

Het beeld 'Dubbelfiguur' combineert in symmetrie de ontmoeting van de twee geslachten. Beide ontstaan bij het dubbelvouwen van de vrouwelijke figuur. Symmetrie ontstaat hier door de combinatie van twee armen en twee benen, de ontmoeting resulteert door het ontmoeten van hoofd en voeten. De duale karakteristiek komt ook nog eens naar voren in het feit dat de vrouwelijke gestalte een mannelijke fallusvorm aanneemt. Opvallend element in het beeld is de vagina. Deze geeft het vrouwelijke van het beeld weer en erotiseert het beeld tegelijkertijd. Zoals bij mijn andere beelden is erotiek niet de opzet van het beeld, maar kan dit wel resulteren wanneer het vrouwelijke expliciet wordt uitgebeeld. Van achter bezien zijn het mannelijke en het vrouwelijke eveneens terug te vinden. De omhullende, centrische kracht die uitgebeeld is met de armen in het onderste gedeelte van het beeld is typisch vrouwelijk. De excentrische, naar buiten gekeerde kracht (het mannelijke) is vanuit de benen naar boven gericht. Vermeldenswaard bij dit beeld tot slot is dat het origineel is uitgehouwen uit steen. Dit is nog te herkennen aan de compacte voet van het beeld. De figuur wordt als het ware uit de steen getrokken.

FIGURATIEF>> SYMMETRIE>> PLAT-ROND>>

€27.500,00

informatie sluiten >>