individu (klein 25)

25x12x5 (cm)

Individu' is de verbeelding van het wezenlijke van de mens. In mijn ogen is de wezenlijke karakteristiek van de mens het feit dat hij zowel een binnenwereld als een buitenwereld kent. De holle kant van het beeld staat voor de binnenwereld, de bolle kant staat voor de buitenwereld. De mens, hier verbeeld in de binnenruimte, staat in beide werelden. Tegelijkertijd staat hij ook tussen deze werelden in. Hij verbindt ze, hij vormt als het ware een deur tussen beide werelden. De uitgebeelde vorm rondom de mens is een uitdrukking van zijn levenswereld: zijn gedachten, gevoelens en wensen. Deze elementen belemmeren de mens om binnenwereld en buitenwereld met elkaar te kunnen verbinden. Ze veroorzaken een ruis waardoor we zelf niet wezenlijk (dus als mens zonder gedachten, gevoelens en wensen) aanwezig zijn. Door een 'waar individu' te zijn (gedachten, gevoelens en wensen zijn dan stil) kunnen wij als het ware transparant worden. Daarmee brengen wij een open verbinding tussen beide werelden tot stand en toont zich de wezenlijke mens: als individu, transparant levend tussen binnenwereld en buitenwereld.
25

FIGURATIEF>> SYMMETRIE>> PLAT-ROND>> RESTVORM>>

€5.500,00

informatie sluiten >>