Overbrugging van de dualiteit

193x67x50 (cm)

Het beeld is een uitdrukking van het verzoeningsproces dat plaatsvindt na een scheiding, een scheiding die voortkomt uit bevlogenheid, uit het ratioloze handelen. We zien in dit beeld twee opgaande bewegingen, twee vleugels die vanuit een bevlogenheid opstijgen. Waar voorheen een geheel bestond (het onderste deel van het beeld) veroorzaakt deze bevlogenheid een scheuring tussen de twee delen. De voet scheurt en gaat in twee delen uiteen. De eenheid wordt echter opnieuw gebouwd door een meer gevormde, een meer bedachte en zelf gecre�erde werkvorm. Deze vorm is niet spontaan, het is de gekunstelde vorm van de gemaakte overbrugging. Deze brug is het gemaakte gesprek, de toenadering tussen twee partijen. Wanneer twee partijen na een scheiding weer tot elkaar komen dient er een ruimte overbrugd te worden. Zoals het beeld uitdrukt ontstaat er in deze nieuw gecre�erde binnenruimte een gestalte, die leeft in de spanning van het overbrugde. Het beeld bevat zowel drie- als tweedelige karakteristieken. Zo geeft het bovenaanzicht een driehoek, maar zijn de gevleugelde delen dualistisch gepositioneerd. Daarnaast is het beeld tevens dualistisch in de (tegengestelde) delen boven en onder. Het onderste deel is vast en gevormd en in materie verzonken (materialistisch, rationeel en systematisch). Het bovenste deel is daarentegen meer geestelijk en driftmatig.

SYMMETRIE>> PLAT-ROND>> DRIEHOEK>>

€29.500,00

informatie sluiten >>