Oostenwind

170x40x30 (cm)

Het beeld 'Oostenwind' is een uitdrukking van de beweging van opkomende en paserende gedachten. Het doet zich bij iedereen voor: als uit het niets komt er een gedachte op, de zogenoemde gedachtenwind. Deze gedachten verschillen in aard. De scherpe, ijzige, droge gedachten zijn die van de oostenwind. Ze zijn doelgericht, ontdaan van alle franje, rechtlijnig en hun schrille gefluit veroorzaken rillingen over het klamme lijf. Oostenwind is de vlammend koude broeder van de ronde en bolle Jan de Wind. De straffe oostenwind voelt als iets dat zich buiten mij bevindt, als iets wat mij passeert en waar ik tegelijkertijd middenin sta. Dit is terug te vinden in de platte vorm van het beeld. De wind zelf is terug te vinden in datgene wat ze heeft weggeschuurd. In dit geval is dat alles behalve het hoofd, het hardste deel van het lichaam. Paradoxaal genoeg is de wind daarmee herkenbaar aan datgene wat haar heeft kunnen weerstaan. Zij wordt gekarakteriseerd door wat na haar komst resteert.

FIGURATIEF>> SYMMETRIE>> PLAT-ROND>>

€29.500,00

informatie sluiten >>