Twee en drie

260x60x20 (cm)

Het beeld 'Twee en drie' is een van de eerste beelden die het proces tonen van tweedeling naar driedeling. Tweedeling is de opdeling van iets in twee delen, zoals het geval is bij symmetrie. Analoog daaraan is driedeling de verdeling van een geheel in drie delen, zoals bij een huis: fundament, muren en dak. Door symmetrie kan drieledigheid weer tweeledig worden. De begrippen tweedeling en driedeling zijn fundamenteel anders dan de begrippen dualiteit (tweegeleding) en triniteit (driegeleding) zoals ik die later heb uitgebeeld met 'Trinité'. Dualiteit is de verdeling in twee opposities. Dualiteit zien we bijvoorbeeld terug in ons staatsbestel (regering en oppositie), of in de begrippen goed en kwaad binnen een religieuze context. Triniteit is de eenheid van drie werkingen en is procesmatig. Triniteit zien we terug bijvoorbeeld in de natuur: wortel, stengel en vrucht, bij de begrippen vrijheid, gelijkheid en broederschap, denken voelen willen, hoofd romp en ledematen etc. Deze zijn niet elkaars oppositie, dat is onmogelijk. Samenvattend geldt in mijn werk het volgende: twee- en driedeling handelt over dingen (kwantitatief); twee- en drieledigheid handelt over werkzaamheden; en dualiteit en triniteit handelt over kwaliteiten.

LANG-DUN>> SYMMETRIE>>

€45.000,00

informatie sluiten >>