Kariatide (tafel)

45x70x70 (cm)

De 'Kariatide tafel' wordt gevormd door vier kariatiden, vrouwbeeldjes die als tafelsteunen in de hoeken van de tafel geplaatst zijn. Deze figuren ontstijgen een solide, rechthoekige vast gevormde voet. Dit element is driehoekig open gespleten. De vrouwfiguren ontworstelen zich aan deze voet, als symbool van de mens die de materie overstijgt. Door het dragen van het tafelblad worden zij dragers van de spullen die doorgaans op een tafel belanden. Spullen die, met behulp van natuurlijke grondstoffen, door de mens zijn gemaakt. De mens intervenieert in de natuur, verwerkt haar tot dagelijkse producten en verheft haar zo. Productie is echter een samenspel van mens en natuur, waarbij de natuur zelf ook de overhand kan hebben. Natuurproducten zijn daar een voorbeeld van: de natuur draagt meer bij aan het product dan de mens. De natuur verheft in dat geval dus ook zelf. Dit heb ik uit willen beelden in het onderste ronde tafelblad, dat eveneens verheven is boven de aarde. Rond staat hier voor de levende vorm van de aarde. Deze vorm wordt hier ingebed door een vierkant kader, wat het doodgemaakte, gesystematiseerde en geordende representeert. Samen verbeeldt het de omkadering van de natuur door de mens. De mens verheft zich vanuit dit door de natuur aangereikte (ronde) niveau om het tafelblad te dragen. Dit bovenste blad is geheel vierkant van vorm, er is geen ronding aanwezig: het ingrijpen van de mens is compleet. Dit ziet men aan datgene wat op de tafel ligt: door mensen gemaakt. De uitgebeelde kariatiden verheffen het dagelijkse zijn (de krant, een asbak etc.) en contrasteren daarmee sterk met de Griekse kariatiden, die juist het hemelse ondersteunden.

FIGURATIEF>> SYMMETRIE>> DRIEHOEK>>

€24.000,00

informatie sluiten >>