Geweten

117x30x25 (cm)

Met dit beeld heb ik geprobeerd te verbeelden hoe ik het beleef als ik naar mijn geweten luister. Mijn geweten manifesteert zich als een stem in mijzelf. Als ik daarnaar luister, dan luister ik naar mijn binnenwereld. Hierbij zijn twee delen van mij betrokken. Het ene deel, mijn persoonlijke ik, is luisterend aanwezig. Dit deel luistert naar een hoger, grootser, standvastiger, wijzer en rechtvaardiger deel van mij: mijn geweten. Het moment van de ontmoeting tussen deze twee delen heb ik uitgedrukt met de interactie van twee figuren, waarbij het geweten het persoonlijke omarmt. Hoewel het beeld bestaat uit twee gestalten, drukt het wel slechts een persoon uit. Het persoonlijke stelt zich onderdanig op en verheft daarmee het geweten. Er is sprake van wederzijdse aanhankelijkheid door wederzijdse afhankelijkheid. Het persoonlijke ik luistert naar het hart, wat in mijn ogen het levende deel is van het geweten. Het is levend ook omdat het onderworpen is aan de loop van de tijd. Het geweten verandert door de tijd heen. Wat vroeger geen gewetenskwestie was (bijvoorbeeld iets verkeerds doen ten gevolge van het volgen van de regels) kan dat nu wel zijn. Het persoonlijke heb ik hier uitgedrukt in een vrouwengestalte: zij is luisterend en ontvangend. Het hogere verwijst naar het vaderlijke, samen vormen zij het onzijdige geweten.

FIGURATIEF>> PLAT-ROND>>

€22.000,00

informatie sluiten >>