Name

46x33x18 (cm)

Het beeld Name beeldt de relatie uit tussen de mens (een individu) en de naam die deze mens draagt. Namen worden tegenwoordig heel intu�tief gekozen. Vroeger daarentegen werden kinderen veel vaker vernoemd naar familieleden, zodat de naam bleef voortleven in de familie. Vandaag de dag ontstaat een naam uit de intu�tie. Dit is een moeilijk grijpbaar proces waarbij de ouders hun bewuste of onbewuste voorkeuren uit hun klankenwereld als het ware vertalen in een naam. Vervolgens draagt het kind de eigen naam met zich mee en identificeert zich op een gegeven moment met zijn naam. Het zegt 'ik' tegen deze naam. Door de identificatie met de klank van je naam, ga je je voegen naar het karakter van deze klank. De naam raakt zo verbonden aan de persoon. Naast de naam van een persoon heb je ook namen voor bijvoorbeeld beroepsgroepen. Ook deze namen, zoals �Dokter�, hebben hun uitwerking op de personen die zich tot deze groep rekenen. Als je de naam zou moeten plaatsen, zoals ik heb gedaan bij het beeld 'Name', dan zou dat zijn in het gebied rondom je hoofd, zoals een koptelefoon. De naam, als de altijd aanwezige individuele factor, staat als het ware als een kroon op het lichaam.

FIGURATIEF>> SYMMETRIE>>

€9.900,00

informatie sluiten >>