Vrouwe

195x24x24 (cm)

Evenals 'Terugblik' en 'Distance' behoort ook 'Vrouwe' tot mijn tijdsproces beelden. Met 'Vrouwe' probeer ik het vormingsproces weer te geven, het proces dat er voor zorgt dat verschillende elementen tot iets nieuws worden gemaakt. In dit beeld ontstaat uit vloeibare, waterige en vormloze vorm een mensengestalte. De mens bestaat immers voor 90% uit water. Dit vormingsproces speelt zich af in de tijd, oftewel langs de tijdlijn die bij dit beeld van onder naar boven loopt. Zoals bij al mijn soortgelijke beelden wordt het proces hier door een vrouwfiguur weergegeven. De ontwikkeling die met dit vormingsproces samengaat toont veel gelijkenis met het ontstijgen van het onbewuste zoals dat wordt uitgedrukt door mijn beeld 'Isis ontsluierd'. Beide beelden verhalen over de ontwikkeling van de mens van een slapend, niet-wetend wezen tot een wakker en helder bewust individu. Kortom, de ontwikkeling van het hoog individuele element in de mens wat ook wel het Ik wordt genoemd. Als de beperkingen die de opvoeding, de cultuur etc. aan het individu opleggen zijn overwonnen, als de gestelde kaders (hier uitgebeeld door de vierkant ingekaderde sokkel) worden ontstegen, dan kan dit Ik gaan leven.

FIGURATIEF>> LANG-DUN>> SYMMETRIE>>

€14.000,00

informatie sluiten >>