In gedachten

31x23x26 (cm)

'In Gedachten' is een van mijn wiskundige figuren en beeldt een persoon uit in de vorm van een tetraëder. Het beeld is, zeker ten opzichte van mijn overige werk, sterk figuratief. De zittende figuur vormt drie spits toelopende driehoekige verticale vlakken op een driehoekig horizontaal vlak. Mijn doel hiermee is om de overbrugging te maken tussen datgene wat we als abstractie kennen (wiskundige vormen bijvoorbeeld) en datgene wat we als fysiek verschijnsel kunnen beleven. De menselijke figuur die 'In Gedachten' uitbeeld maakt de wiskundige abstractie van de tetraëder beleefbaar. Als je kijkt naar 'In Gedachten' zie je een afgesloten en in zichzelf gekeerde persoon. Het hoofd hang en haar armen sluiten het lichaam van de buitenwereld af. Het is alsof zij zoekt naar het antwoord op een vraag waar zij mee worstelt. De focus ligt niet zozeer op het denken (het hoofd wordt niet ondersteunt of benadrukt) maar meer op het gevoel, de romp. Deze karakteristieken zijn mijns inziens allemaal te herkennen in de vorm van de tetraëder.

FIGURATIEF>> SYMMETRIE>> DRIEHOEK>>

€9.500,00

informatie sluiten >>