I don't want to know

210x60x30 (cm)

'I do not want to know' is een gebeeldhouwde uitdrukking van de paradox die we tegenkomen wanneer we iets willen maar het toch niet doen.

Het beeld is ontstaan uit de beleving van de ellende in de wereld, die over ons heen wordt gestort door de oneindige vloed aan informatie over rampen en oorlogen. De wens om daaraan iets te doen, te helpen, en het besef dat dit eigenlijk geen zin heeft, plaatst ons in een spagaat tussen gevoel en ratio. Hieruit resulteert het gevoel van Ik wil liever niet weten, je kijkt weg, je wordt inactief. De vrouwfiguur heeft dan ook de handen op de rug als teken van inactiviteit. Tegelijkertijd zou je het liefst je gevoel uit willen schakelen. Dit heb ik verbeeld door de vrouwfiguur breed te maken. Zij schermt als het ware haar intu�tie af. Dit haast paradoxale proces van deelname aan maar tegelijkertijd ontkenning van is voor iedereen herkenbaar. Bijvoorbeeld als een zwerver je om geld vraagt: intu�tief wil je hem iets geven, rationeel weet je dat het geen echte oplossing biedt. Ineens heb je honderd redenen om hem niets te geven, maar toch blijft het knagen. Innerlijk blijf je enigszins dralen, de pose van de vrouwfiguur en de positie van de voeten beelden dit uit.

FIGURATIEF>> PLAT-ROND>> VERKOCHT>>

Verkocht

informatie sluiten >>