Persee

55x33x11 (cm)

'Persee' is de uitbeelding van de figuur die ontstaat wanneer twee tegengestelde krachten in een derde kracht resulteren. Bij de meeste van mijn andere beelden waar twee krachten of twee karakters samenkomen in een beeld ontstaat er of ruimte tussen de twee (zie 'Overbrugging van de dualiteit' en 'Poort') of een samensmelting van de twee ('Een Twee'). 'Persee' verschilt van deze beelden in het feit dat het de resultante van deze twee krachten uitbeeldt. De drie aanwezige krachten geven vorm aan de driedeling die ik ook heb uitgebeeld in beelden als 'Es' en 'Met geheven handen'. Met het hoofd op het opwaartse deel van het beeld heb ik de ontwikkeling van het denken willen weergeven. Mijns inziens zijn wij als mens steeds beter in staat het denken los te zien van het voelen, de emotie en het verstand onafhankelijk te beschouwen. De ontwikkeling van de mens is daarmee opwaarts gericht, het hoofd komt steeds verder af te staan van het gevoel en daarmee van de romp.

SYMMETRIE>> PLAT-ROND>>

€7.500,00

informatie sluiten >>