Gonio II

25x6x13 (cm)

´Gonio 2´ is een uitbeelding van de mens die de geestelijke component in zich draagt. Deze geestelijke component heb ik uitgedrukt in wiskundige vormen. De wiskunde is voor mij bij uitstek een geestelijk gegeven. Zij kan alleen bestaan vanuit de geest en is per definitie niet-fysiek. De menselijke figuur die je ziet voegt zich naar de wiskundige vormen, op een manier die fysiek eigenlijk helemaal niet mogelijk is. Je zou dat op het eerste oog niet zeggen. Pas als je stil gaat staan bij de menselijke afmetingen en deze afmetingen projecteert op de houding die het beeld aanneemt, besef je dat de aangenomen houding die je ziet, onmogelijk is. De menselijke figuur past zich aan aan de geometrische vorm, om deze vorm juist te versterken. Op die manier worden de twee aanwezige elementen, het menselijke en het wiskundige (of geestelijke), duidelijk benadrukt. Het beeld combineert symmetrie met driedeling. Bekeken van voren is de linker helft gelijk aan de rechterhelft. Daarmee wil ik uitdrukken dat de mens tweedeligheid in zich draagt, bijvoorbeeld lichaam en geest. Bezien vanaf de zijkant bestaat het beeld uit driehoekige vormen. Deze geven de geestelijke drieledigheid aan die de mens eveneens incorporeert: denken, voelen en willen. Deze drie elementen zijn als de drie zijden van een driehoek. Iedere zijde heeft een eigen richting, maar omdat ze met elkaar zijn verbonden vormen ze een driehoek en houden ze deze driehoek in stand.

FIGURATIEF>> SYMMETRIE>> DRIEHOEK>>

€3.500,00

informatie sluiten >>