TetraŽder II

17x21x24 (cm)

'TetraŽder 2' is evenals 'TetraŽder 1' de uitbeelding van een viervlak van gelijkzijdige driehoeken. Het beeld behoort daarmee eveneens tot de serie wiskundige beelden (zie ook 'Gonio' en de overige tetraŽders). Ook hier geldt weer dat de menselijke figuur die je ziet zich voegt naar de wiskundige vormen, op een manier die fysiek eigenlijk helemaal niet mogelijk is. Je zou dat op het eerste oog niet zeggen. Pas als je stil gaat staan bij de menselijke afmetingen en deze afmetingen projecteert op de houding die het beeld aanneemt, besef je dat de aangenomen houding die je ziet onmogelijk is. De menselijke figuur past zich aan aan de geometrische vorm om deze vorm juist te versterken. Op die manier worden de twee aanwezige elementen, het menselijke en het wiskundige (of geestelijke), duidelijk benadrukt. Dat het menselijke lichaam zich vormt naar de wiskundige lijn wordt extra duidelijk door het ontbreken van de handen. De armen van de figuur zijn niet veel meer dan de lijnen van de driehoek. Toch zijn er ook menselijke kenmerken die zich aan de wiskundige vorm onttrekken, zoals de voeten die uitsteken en het hoofd dat buiten de vorm valt. Zoals steeds bij mijn wiskundige beelden verbeeldt de driehoek de drieledigheid zoals die bij de mens tot uiting komt in het denken, voelen en willen. Waar dat bij 'TetraŽder 1' resulteert in een zeer open en transparante figuur, is 'TetraŽder 2' meer gesloten.

FIGURATIEF>> LANG-DUN>> SYMMETRIE>> DRIEHOEK>>

€3.900,00

informatie sluiten >>