Gonio I

20x25x5 (cm)

'Gonio 1' is een van mijn wiskundige beelden. Het menselijk lichaam en de wiskundige vorm (als representant van het geestelijke) komen hierin samen. De uitgebeelde vrouwfiguur neemt de vorm van een driehoek aan. Zoals vaak in mijn beelden wil ik daarmee verwijzen naar de driedeligheid van de mens. De mens is in mijn opvatting een denkend, voelend en willend wezen. Deze drie karakteristieken onderscheiden hem van het dier. Zij maken de mens tot wat hij is, zoals de drie zijden van een driehoek de driehoek vormen. De driehoekige vorm geeft het beeld een defensieve expressie, het is gesloten. Vanuit de driehoekige figuur komt een nadrukkelijke kracht naar buiten zonder dat de driehoek uit haar vorm valt. De gestrekte arm buigt niet, de hand staat ter verdediging rechtop. Deze naar buiten gerichte kracht geeft het beeld spanning, temeer daar deze kracht samen gaat met de geslotenheid van de driehoek. Tot slot onderscheidt dit beeld, evenals 'Gonio 2', zich van de TetraŽderserie doordat het minder ruimtelijk is. Het is plat, bijna eendimensionaal, en doet daarmee meer beschrijvend en wiskundig aan.

FIGURATIEF>> SYMMETRIE>> DRIEHOEK>>

€2.900,00

informatie sluiten >>