Paalzit

33x24x18 (cm)

Het beeld 'Paalzit' laat een statisch zittende vrouwfiguur zien die een opwaartse kracht uitdrukt. Paalzit is gebaseerd op de wiskundige beelden zoals de TetraŽders en Gonio's. De benen vormen rechte hoeken ten opzichte van de aarde en ten opzichte van het lichaam, terwijl het beeld van boven beschouwd een gelijkzijdige driehoek beschrijft. Aan deze mathematische karakteristiek is echter nog een dimensie toegevoegd, wat het beeld anders maakt dan de andere wiskundige beelden. Deze dimensie zit verscholen in de afzettende beweging die de vrouwfiguur maakt. Zij wil zich afzetten tegen de aarde, en daarmee tegen de fysieke werkelijkheid. Met dit afzetten probeert zij dichter bij het geestelijke te komen, zich geestelijk te ontwikkelen. Vergelijk het met de paalzitters, mensen die los willen komen van het aardse en daarom op een paal gaan zitten. Hoewel ik sterk geloof in geestelijke ontwikkeling, denk ik niet dat dat op deze manier bewerkstelligd kan worden. Het afzetten op zich (een niet-rationele activiteit, vandaar ook het ontbreken van het hoofd) is niet voldoende.

FIGURATIEF>> SYMMETRIE>> DRIEHOEK>>

€2.500,00

informatie sluiten >>