Sleutelfiguur

50x8x5 (cm)

Het beeld 'Sleutelfiguur' geeft een geabstraheerde gestalte van een Engel weer, de sleutelbewaarder van de geestelijke wereld. Engelen worden vaak weergegeven als de poortwachter van het geestelijke rijk. Zij staan dáár waar het fysieke ophoudt en overgaat in het geestelijke. Zij zijn daarmee de sleutel tot deze geestelijke wereld. Als wij in onze zoektocht naar het geestelijke rijk de engel kunnen vinden, hebben we tevens de sleutel tot dit rijk gevonden. Bij 'Sleutelfiguur' wordt de geestelijke wereld uitgebeeld door de ruimte die door de armen omsloten wordt. De armen, die als ledematen het 'willen' representeren, omsluiten deze kosmische wereld en bakenen het af als iets dat we met ons hoofd willen bevatten. Dit zien we ook uitgebeeld: het hoofd dringt de kosmische ruimte binnen. Deze van oorsprong ronde ruimte wordt daardoor beďnvloed, zij wordt ovaal. Kortom, het beeld wil weergeven hoe de mens de kosmos met haar begrip wil doorgronden. In dit proces vindt hij de engel op zijn weg, die de grens aangeeft tussen de fysieke en geestelijke wereld. Het beeld heeft de vorm van deze engel, die tevens gelijkenis vertoont met een sleutel.

LANG-DUN>> SYMMETRIE>> RESTVORM>>

€3.250,00

informatie sluiten >>