Fysika

25x9x5 (cm)

Het beeld 'Fysika' resulteert uit mijn zoektocht naar een universele en cultuurloze weergave van de vrouw. De vormen die zijn gemaakt vóór het begin van de eerste cultuurperiode (de Oudindische cultuurperiode, ruim 3000 jaar v. Chr.) zijn per definitie cultuurloos. Archetypen zijn vergelijkbaar met dergelijke weergaven. Dit zijn geïdealiseerde oermodellen die iedereen herkent. De opvolgende culturen hebben alle hun stempel gedrukt op de vormentaal die de mensen door de tijd heen gebruikten. De zo ontstane vormen zijn gecultiveerd, verbonden met één cultuur of enkele culturen. Het is in mijn ogen echter ook mogelijk een cultuurloze verbeelding weer te geven die niet teruggrijpt naar het verleden en de vóór culturele tijd. Een dergelijke verbeelding kijkt vooruit naar een postculturele situatie. Een voorbeeld van een dergelijke verbeelding is de figuur Nijntje van Bruna of de poppetjes van Keith Harring. Mensen uit iedere cultuur op aarde herkennen in Nijntje een konijn en in de poppetjes van Harring een mens. In die lijn heb ik met 'Fysika' geprobeerd een cultuurloze vrouwfiguur uit te beelden, die voor iedereen als zodanig herkenbaar is.

FIGURATIEF>> SYMMETRIE>> PLAT-ROND>>

€2.500,00

informatie sluiten >>